Van der Linden Marketing/Marktonderzoek

Omzetvergroting, nieuwe producten, nieuwe afzetmarkten, toenemende concurrentie, afzetstrategie, reclamestrategie. Zomaar even probleemgebieden binnen de bedrijfsvoering waarmee iedere onderneming te maken heeft. Het antwoord hierop is beslissend voor een al dan niet sterke marktpositie.

Marketing, het markt- of klantgericht denken geeft de juiste oplossing voor bovenstaande problemen.
Niet elk bedrijf heeft deze specialisatie in huis.
Daarom is het goed te weten dat u deze know-how kunt huren bij een bureau dat zich heeft toegelegd op het midden- en kleinbedrijf.
Mogen wij ons aan u voorstellen; Van der Linden Marketing/Marktonderzoek.

Van der Linden Marketing/Marktonderzoek beheerst alle facetten binnen de marketingspecialisatie tot in de vingertoppen. De brede branche-ervaring en expertise maken ons inzetbaar voor de meest uiteenlopende produkt- en dienstengebieden. Alle uitgevoerde opdrachten resulteren in bruikbare en practische adviezen, aangeleverd in de vorm van handleidingen.

 

Hoe gaan we voor u te werk?

Binnen onze bureauformule werken wij volgens het volgende 5-stappenplan:

  1. introductie-gesprek met opdrachtformulering
  2. offerte volgens een simpel honoreringssysteem, gekoppeld aan een planning
  3. fasegewijze of projectmatige aanpak
  4. tussenrapportage(s)
  5. eindrapportage(s).

De aanpak van uw probleemstelling (onze opdrachtformulering) loopt eveneens volgens een 5-stappenplan:

  1. interne analyse
  2. markt analyse(s)
  3. strategisch plan
  4. uitvoering
  5. controle en bijsturing.

Na het verzamelen, analyseren en interpreteren van alle relevante informatie zetten we voor u een sluiten aktie-plan op met doelstelling(en). Tijdens de uitvoering is een regelmatige controle op het planmatig verloop aan te raden. Verloopt deze niet naar wens? Dan is bijsturing snel en eenvoudig altijd mogelijk. Bent u niet in de gelegenheid deze controle en uitvoering zelf uit te voeren? Ook op dit traject zijn wij voor uw bedrijf inzetbaar.

 

Waarin resulteert voor u onze samenwerking?

Onze marktonderzoekrapporten geven u een diepgaand inzicht in uw afzetmarkt. Zowel wat betreft de omvang als de activiteiten. de rapportage is een garantie voor het gefundeerd bepalen van uw afzetstrategie. Onze marketingadviezen worden u aangeboden in de vorm van een handleiding. Hiermee pakt u de marktbenadering van uw produkten/diensten gestructureerd aan.

Een ander aspect voor een succesvolle benadering van uw markt vormen onze marketing services. Tijdens de uitvoering hiervan fungeren wij als het ware als een afdeling binnen uw bedrijf.
Het geïntegreerde stappenplan resulteert in een gestructureerde en effectieve benadering van uw afnemers.